In bài này
Lượt xem: 654
 Khách Hàng: Anh Hòa
 Địa chỉ: Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM
 Hạng mục: Giấy Dán Tường
Thời gian: Tháng 12/ 2018